Tuba

GEORG NEUMANN

Tuba

Mitglied seit 1977-1983, 2014

WALTER POCK

Posaune, Tuba

Mitglied seit 1973

MAXIMILIAN SCHAFZAHL

Tuba

Mitglied seit 2004

REINHARD SCHÖNWETTER

Tuba

Mitglied seit 1991

MATHIAS SCHUTZ

Tuba

Mitglied seit 1989