Tuba

GEORG NEUMANN

Tuba

Mitglied seit 1977-1983, 2014

RAIMUND POCK

Tenorhorn, Posaune, Tuba

Mitglied seit 2006

WALTER POCK

Posaune, Tuba

Mitglied seit 1973

MAXIMILIAN SCHAFZAHL

Tuba

Mitglied seit 2004

REINHARD SCHÖNWETTER

Tuba

Mitglied seit 1991

MATHIAS SCHUTZ

Tuba

Mitglied seit 1989